نامه مدیر عامل فروشگاه­های زنجیره ­ای رفاه به ریاست جمهوری

نامه مدیر عامل فروشگاه­های زنجیره ­ای رفاه به ریاست جمهوری

مدیر عامل فروشگاههای زنجیره ای رفاه در نامه ای به دکتر حسن روحانی رییس جمهوری پیشنهاد کرده است که طرح حمایت غذایی دولت (به صورت ارتقاء یافته) ماهیانه به اقشار مخاطب (در حدود کمتر از 20 میلیون نفر) تخصیص یابد و جایگزین پرداخت نقدی یارانه­ ها شود.