قیمت روغن نباتی چرب‌تر نمی‌شود

قیمت روغن نباتی چرب‌تر نمی‌شود

موضوع افزایش قیمت روغن نباتی تازگی ندارد. چراکه پیش از این و در ماه‌های گذشته صنایع روغنی درخواست خود را مبنی بر افزایش قیمت روغن نباتی به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و کارگروه تنظیم بازار ارائه کرده بودند.